Trung tâm GDTX A Trực Ninh

global marquee text

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WESITE TRUNG TÂM GDTX A HUYỆN TRỰC NINH
12:47 ICT Thứ sáu, 19/10/2018

Chúc Mừng Giáng Sinh 2012

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 61585 Thứ sáu, 19 Tháng Mười 2018 12:47
windows7 26129 Thứ sáu, 19 Tháng Mười 2018 01:54
windowsxp2 8709 Thứ hai, 02 Tháng Bảy 2018 16:05
windowsnt 4467 Thứ sáu, 12 Tháng Mười 2018 10:53
windowsnt2 4229 Chủ nhật, 14 Tháng Mười 2018 11:39
windowsvista 1959 Thứ ba, 08 Tháng Năm 2018 22:11
macosx 834 Thứ bảy, 13 Tháng Mười 2018 02:55
linux2 594 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 20:53
windows2003 534 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 22:48
windows2k 474 Thứ sáu, 19 Tháng Mười 2018 12:39
linux3 371 Thứ tư, 10 Tháng Mười 2018 20:09
windows 81 Thứ hai, 15 Tháng Mười 2018 21:21
windows98 17 Thứ tư, 02 Tháng Năm 2018 19:18
windows95 15 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 11:23
windowsme 5 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 20:44
mac 5 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 19:48
windowsme2 3 Thứ sáu, 27 Tháng Mười 2017 20:21
openbsd 3 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 11:59
freebsd 3 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 19:28
windowsxp 2 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 20:46