Trung tâm GDTX A Trực Ninh

global marquee text

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WESITE TRUNG TÂM GDTX A HUYỆN TRỰC NINH
23:14 ICT Thứ bảy, 18/08/2018

Chúc Mừng Giáng Sinh 2012

Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 58806 Thứ bảy, 18 Tháng Tám 2018 23:14
windows7 26118 Thứ ba, 14 Tháng Tám 2018 09:02
windowsxp2 8709 Thứ hai, 02 Tháng Bảy 2018 16:05
windowsnt 4462 Thứ năm, 26 Tháng Bảy 2018 14:04
windowsnt2 4227 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 20:46
windowsvista 1959 Thứ ba, 08 Tháng Năm 2018 22:11
macosx 831 Thứ hai, 06 Tháng Tám 2018 23:15
linux2 594 Thứ năm, 19 Tháng Bảy 2018 20:53
windows2003 534 Thứ sáu, 04 Tháng Năm 2018 22:48
windows2k 470 Thứ tư, 01 Tháng Tám 2018 11:00
linux3 362 Thứ bảy, 11 Tháng Tám 2018 06:09
windows 80 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 17:45
windows98 17 Thứ tư, 02 Tháng Năm 2018 19:18
windows95 15 Thứ bảy, 05 Tháng Năm 2018 11:23
windowsme 5 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 20:44
mac 5 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 19:48
windowsme2 3 Thứ sáu, 27 Tháng Mười 2017 20:21
openbsd 3 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 11:59
freebsd 3 Thứ bảy, 19 Tháng M. hai 2015 19:28
windowsxp 2 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 20:46